گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

گندزدایی جامعه سیاسی خارج کشور

Who are Mek cult? An inside report for the first time by defected High-ranking Mek and NCRI member.

An inside report for the first time by an ex-high-ranking member of Mek and NCRI based on the Mek’s own publications and ... Who assassinated the Americans in Tehran? Mek and Spying for Russia Did CIA destroy Mek-Russia spy net? How Mek retaliated? Seizure of US Embassy in Tehran? Mek’s Islamist Revolutionary Courts Mek and the Children in the Combat Mek and Saddam Hossein of Iraq and Saudi Arabia Mek as Assassinators Who is the head wife in Mek Leader’s Harem? Have they changed? How Maryam Rajavi deceives the western world? How Mek terrorism differs to ISIS and Al Qaeda terrorism? Why Mek is more dangerous? Use of 10-year-old children in combat by Mek. Who are the wives of the harem of the Caliph of the Mek? Mek’s planed courts and justice for their Islamic State describe by its Calipha. How the world can protect itself against terrorism?

مصطفی رجوی پدرش مسعودرجوی را به دادگاه کشانده است

در مطلب سپتامبر 2020 نیز تحت مطلب ” سخنی با مصطفی رجوی” نوشتم که دشمن مصطفی رجوی پدرش است و نه کس دیگر در آنچه مصطفی رجوی بعنوان ورود یا ادامه به مبارزه برای آزادی و… نامید، باید بداند که در این مسیر، دشمن اصلی اش، نه رژیم که مسعود رجوی خواهد بود.

آخرین پست ها

واکـاوی مـزدوری! سلطانی، خـدابنده، عـزتی، حسینی، یغـمایی، کـریمدادی، مصــداقی و پورحسین، منتقدین فرقه مافیایی رجوی. نقد آتشبیاران معرکه مشترک رجوی و سایت رهیافتگان

داود باقروند ارشد عضو علیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

محمدرضا روحانی مسئول مستعفی کمیسیون امور ملیتهای شورای ملی مقاومت: مسعود رجوی، ودرخواست اعدام امیر انتظام،حکم اعدام علی زرکش و مهدی افتخاری، دشنام به شاملو ،مرضیه ‌وتهدید جدا شدگان پناهنده در خارج کشور

تقدیم به امیروفا یغمایی که مسعودرجوی مادرش را جلو چشمانش ذبح کرد

مبارزه با رژیم یا فروپاشی درونی فرقه ای داعشی که میلیتاریسیم جهانی برای ایران تدارک دیده است

چرا رجوی نیاز دارد درخواست دیدار با اعضای در اسارتش را به نبرد دین بین فو تعبیر کند؟

افشای حقایق پشت پرده ضدیت با خانواده با اسناد سازمانی توسط داود باقروندارشد از مسئولین خانوادهها در مجاهدین

گسترش وطن فروشی در خارج کشور به سرکردگی رهبر همه وطن فروشان و دشمنان ایران

حمایت از تحریم و حمله نظامی به ایران خیانت به مردم و فاصله گرفتن آشکار از ایران و ایرانی

تحلیل طوفانِ سراسریِ جورج فلوید در آمریکا -داود باقروند ارشد

پایه اجتماعی فرقه رجوی (آمریکای نئوکانها) درحال فروپاشی است و رجوی برای صدمین بار بیگانه پرستیش به گل نشسته است

پربیننده ترین ها

ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.

ملاقات با آقای گای فرهوفشتادت عضو پارلمان اروپا و رهبر فراکسیون لیبرالهای اتحادیه اروپا از سیاستمداران عالی و افشای همه ترفندهای فریب فرقه رجوی در زمینه ماهیت این فرقه و فشارها و توطئه هایی که علیه جدا شدگان اعمال میکند.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کرد. خانم دکتر هشترودی بنا به دعوت جنبش نه به تروریسم وفرقه ها در این نشست شرکت کردند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گردید. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ مفصلا به بحث پرداختند. این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

درملاقات با دکترورنر هویر به اطلاع ایشان رسید که: فرقه رجوی در حال تدارک دیدن یک زندان ابدی موسوم به اشرف 3 در ‏محلی دورافتاده میباشد. این محل یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد با یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک و ‏بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند. از ایشان استمداد کمک شد. ‏

ملاقات با همسر نرگس محمدی در مقر ملل متحد ژنو-------آقای داود ارشد و خانم دکتر هشترودی با همسر نرگس محمدی در این ملاقات آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان ابراز همدردی کردند و جزئیات بیشتری از موارد نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است را برای آقای تقی رحمانی تشریح نمودند.

دادخواهی علیه برده داری پناهجویان در تیرانا همچو لیبی توسط فرقه رجوی در دیدار آقای ارشد با نخست وزیران هلند و اسلووانیا

ملاقات با رهبر حزب دمکراتهای آزاد آلمان (اف پ د) آقای کریستین لیندنر در جریان کنگره سه روزه احزاب لیبرال اروپا در آمرستردام هلند. افشای جنایات فرقه رجوی علیه اعضا و جدا شدگان

آقای ارشد در مورد ادعای فرقه رجوی و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار وجود دارد. چرا متحدین آنها بویژه آقای دکتر بنی صدر با پیش بینی سرنوشت آنها در عراق از آنها جدا شدند؟ چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ چرا این تشکیلات مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ چرا این تشکیلات در ترس از مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟ چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت نفرت مردم از این تشکیلات بدلیل همکاری با صدام را تاکید میکنند؟ چرا باید رجوی در داخل تشکیلاتش زندان و شکنجه برای اعضای خودش راه بیندازد؟ چرا مجبور است برای دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی برای چند دقیقه سخنرانی آنها دهها هزار دلار بپردازد؟ چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه “هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند”؟ چرا در همین پارلمان اعضای سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟ چرا هر منتقدی ایرانی و حتی غیره ایرانی را جاسوس و مزدور رژیم!! میخواند؟ آیا بخاطر همین چرا ها نیست که: وقتی مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاهرات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟ آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوی ترجیح میدهند. و “تنها آلترناتیو دمکراتیک” جوکی بیش نیست.

خانم دکتر فریبا هشترودی: با یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند…. هشترودی1سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید. وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

آخرین کلام مهدی تقوایی خطاب به مسعود رجوی

مهدی تقوایی از اعضای زندانی زمان شاه تشکیلات مجاهدین، که رضا رضایی در خانه او با ساواکی ها روبرو و خودکشی کرد. و مسئول چاپخانه مخفی سازمان بود. با همسر و دو فرزندش در مخالفت با انقلاب ایدئولژیک بعد از محاکمه اش در عراق به ارودگاه مرگ رمادی عراق فرستاده شدند تا در آنجا بپوسند.

بیانیه 14 تن

بیانیه 14 تن

نیروی خارج کشور چه میخواهد ‏و بیانیه 14 تن

مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

ایرانیانِ در دام اسرائیل – گزارش ویژه نشنال آبزرور

محمد مصدق پیشوای نهصت ملی ایران و اسرائیل

 

برعکس آنچه که بسیاری تلاش میکنند دشمنی های اسرائیل با ایران را صرفا به سیاستهای جمهوری  اسلامی ربط بدهند، اما روابط ایران و اسرائیل طی 70 سال گذشته دستخوش افت و خیرهایی بوده است که خلاف اینرا اثبات میکند. ایران در سال ۱۳۲۶ در بین ۱۳ کشور جهان بود که با طرح سازمان ملل برای تقسیم فلسطین مخالفت کرد. دولت ایران در زمان نخست‌وزیری محمد ساعد مراغه‌ای حدود ۱ سال پس از تشکیل اسرائیل (۲۳ اسفند ۱۳۲۸) این کشور را تحت فشار انگلیس به‌طور دوفاکتو به رسمیت شناخت و سرکنسولگری خود را در اورشلیم دایر کرد.  تا آن هنگام حدود ۵۰ کشور اسرائیل را به رسمیت شناخته بودند. اما دکتر مصدق در ۱۵ تیر ۱۳۳۰ شناسایی اسرائیل را پس گرفت.[1] علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (۱۳۲۰–۱۳۵۷)، تهران:قومس، ۱۳۸۴ پنجم، ص ۴۱۱با این وجود، در آن زمان ایران پس از ترکیه، دومین کشور با اکثریت مسلمان بود که اسرائیل را به عنوان یک کشور مستقل به برسمیت  شناخت  [2] “Breaking off the relation with Israel by Mosaddegh decree”. donya-e-eqtesad.com. Retrieved 27 May 2019.

محمدرضا شاه نیز تا زماینکه با کودتای آمریکایی و انگلیسی بر سرکار گمارده نشده بود تحت تاثیر افکار عمومی ایران و منطقه خاور میانه همان سیاست واقعگرایانه جهانی را در قبال اسرائیل دنبال میکرد. و در قبال تهدیدات نظامی اسرائیل پاسخی درخور میداد که در روزنامه های آنروز بوضوح منعکس شده است. شاه حتی از سوریه در قبال اسرائیل حمایت میکرد که در عکس وسط دیدا و حمایتش از حافظ اسد را میتوان مشاهده نمود.

 

پس از کودتای ۲۸ مرداد، که محمدرضا پهلوی توسط آمریکا دوباره به قدرت بازگردانده شد،  [3]“Coup 28Mordad, MuhammadRezaShah Pahlawi to Iran”. rasekhoon.net. Retrieved 27 May2019. روابط دو کشور تحت فشار و نفوذ آمریکا و انگلیس به‌طور قابل ملاحظه ای  بنفع اسرائیل و آمریکا و انگلیس تغییر یافت. با این وجود از آنجا که شاه بخوبی از طرحهای اسرائیل و آمریکا و انگلیس برای تجزیه ایران طبق طرح برنارد لوئیس [4]وجهه مشترک شورای مدیریت گذار (شمر) و برناردلوئیس- بی حسی مردم !با خبر بود در سال ۱۹۷۵ دوسال قبل از انقلاب ایران به قطعنامه ۳۳۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به موجب آن صهیونیسم از انواع نژادپرستی شمرده شد، رای مثبت داد .[5] “Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the U.S.” (PDF). انتشارات دانشگاه ییل. Archived from the original (PDF) on 4 January 2011. Retrieved 3 April 2010.

حقایق دشمنی اسرائیل حتی با ایرانِ زمان شاه

اسراییل که از دارندگان تسلیحات هسته‌ای است، پیش از سرنگونی شاه طی پروژه‌ای موسوم به Operation Tzor ساخت شش نوع تسلیحات نظامی با ایران را آغاز کرد که یکی از آنان وعده تولید موشک اسراییلی Jericho بود که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد هرچند مقامات نظامی اسراییل پس از سرنگونی حکومت پهلوی اذعان کردند که در تمام شش پروژه سر ایران را کلاه گذاشته و عملاً با پول و سرمایه ایران در اسراییل تسلیحات را توسعه داده و به ایران نمونه از رده خارج را ارائه داده‌اند.[6] Ronen Bergman. The Secret War with Iran. Oneworld Publications.

حقایقی از بکارگیری سازمان مجاهدین توسط اسرائیل علیه ایران

ترور دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، تهاجم بدافزارها و ویروس‌های رایانه‌ای به تأسیسات هسته‌ای ایران و تهدیدهای مکرر مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل در «حمله پیش‌گیرانه» به تأسیسات هسته‌ای ایران از موضوعات مورد مناقشه دو کشور ایران و اسرائیل در سال‌های اخیر بوده‌اند. که بسیاری اخبار در مورد بکارگیری تجارب تروریستی سازمان مجاهدین و حتی اعضای آن در این ترورها عالم گیر شد. بر اساس گزارش شبکه «ان بی‌سی نیوز» یک مقام دولتی ایالات متحده آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، می‌گوید سازمان اطلاعات اسراییل موساد با همکاری مالی، اطلاعاتی و آموزشی با سازمان مجاهدین خلق ایران چند مسئول برنامه هسته‌ای ایران را ترور کرده است  .[7]https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-15734244

Ashampoo_Snap_2020.01.24_12h17m04s_006_

در عکس فوق روزنامه اسرائیلی هاآرتز گزارش مبسوطی در مورد آموزش  مزدوران عضو مجاهدین توسط موساد اسرائیل در ترور دانشمندان هسته ای درج کرده است. 

اسرائیل همچنین جدی‌ترین مخالف برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و گروه پنج بعلاوه یک می‌باشد که به بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت انجامید. اسرائیل در تمامی طول عمر خود چه در دوره پهلوی و چه جمهوری اسلامی آشکارا ایران مستقل و قوی را در تضاد ماهوی با موجودیت خود جهت تبدیل شدن به نیروی یکه تاز جهت تسلط به منطقه خاورمیانه میدانسته. و از تمامی ابزار و امکانات با همکاری قدرتهای غربی و نیروها و افراد وطن فروش ایرانی که به مزدوری کشانده شده اند، همچون آقا و خانم رجوی درسازمان مجاهدین و  بسیاری از تجزیه طلبان وطنی و یا خانم مسیح علینژادها که در دافعه جمهوری اسلامی به دامن آمریکا که او را به دامن اسرائیل پاس داده اند،استفاده کرده است که ایران را در قالب یک کشور قدرتمند از صحنه ژئوپلوتیک منطقه طبق طرحهایی همچون طرح برنارد لوئیس که سالها قبل از جمهوری اسلامی ریخته شده، محو کند.

همکاری خانم مسیح علینژآد با لابی اسرائلی یو ان واچ

همکاری خانم مسیح علینژآد با لابی اسرائلی یو ان واچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسرائیل و سازمان مجاهدین 

تاریخچه اسرائیل برای مسعودرجوی چه در ضدیت با ایران و چه در رابطه با فلسطین بسیار روشن بوده است. مسعود رجوی که جنگ در فلسطین علیه اسرائیل و حتی عضویتش در سازمان الفتح را زمانیکه در ایران بود و هنوز فرار نکرده بود را از افتخارات خود میدانست ، ماهیت کشوری بنام اسرائیل را بارها حداقل در ظاهر هم شده در نشستهای استراتژی سازمان مورد بحث قرارداده بود. اما شکستهای روزانه او در بقدرت رسیدن ماهیت مسعودرجوی را در رفتن به همکاری و مزدوری برای اسرائیل را بارز کرد. هرگاه از رجوی سوال میشد “با این اوصافی که از اسرائیل میکند چرا باید  حاضر به همکاری با او بود؟”میگفت، مگر محمد با یهودیان صلح نکرد؟” ولی فراموش میکرد که بگوید محمد به مزدوری یهودیان در نیامد.

در همین رابطه در کنفرانسهایی که در مقر سازمان ملل در ژنو توسط اسرائیل    [8]United Nations Watch is foremost concerned with the just application of UN Charter principles. Areas of interest include: UN management reform, the UN and civil society, equality within the UN, and the equal treatment of member states. United Nations Watch notes that the disproportionate attention and unfair treatment applied by the UN toward Israel over the years offers an object lesson (though not the only one) in how due process, equal treatment, and other fundamental principles of the UN Charter are often ignored or selectively upheld.برگزار میشد و نگارنده  در آن شرکت داشت با لابی های سرشناس اسرائیلی-کانادایی از جمله آقای اروین کاتلر نماینده مجلس کانادا، وزیر سابق دادگستری کانادا و از اعضای مشاورین بین اللملی ارگان “یو ان واچUNWatch[9]International Advisory Board Ambassador Diego Arria Venezuelan opposition leader, former Permanent Representative to the United Nations and President of the Security Council.  Jean-Claude Buhrer Swiss author, journalist, former Le Monde correspondent at the UN Human Rights Commission  Professor Irwin CotlerCanadian MP, international law professor, human rights advocate and former Justice Minister در چندین نوبت بعنوان عضوعالیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت صحبت کرده و نسبت به همکاری اسرائیل با مجاهدین که صدها بار بدتر از رژیم ایران هستند و مردم ایران هر دولتی که با آنها همکاری کند را مورد تنفر قرار میدهند، هشدار داده و سابقه آنها را طی یک آلبوم اسناد مکتوب در اختیارش گذاشته بودم و تاکید نموده بودم که اگر اسرائیل فکر میکند جمهوری اسلامی بدنبال ساخت سلاح اتمی است، اطمینان میدهم که اگر این بفرض درست باشد که همه میدانند بمنظور دفاعی است مسعودرجوی اما صدها بار گفته که آنرا برای نابوی امپریالیزم و اسرائیل استفاده خواهد کرد.

هشترودی و باقروند ارشد و باتلر در ژنو

حتی در یک نوبت  با خانم دکتر فریبا هشترودی عضو دیگر جدا شده از شواری ملی مقاومت نیز در یکی از کنفرانسهای مقر سازمان ملل در ژنو شرکت کرده بودیم و در شبکه خبری الجزیره نیز منعکس شد، با آقای اروین کاتلر مشروحا صحبت و نسبت به مجاهدین آگاهی داده شد.

اما همواره استدلال آقای اروین کاتلر این بود که: “ما که مریم یا مسعود رجوی را به نخست وزیری اسرائیل انتخاب نکرده ایم که نگران باشیم، طرفین از کارآیی های یکدیگر در جهت منافع خود استفاده میکنند، در سیاست کسی به سابقه افراد کاری ندارد،  ما به کارائی آنها در جهت منافعمان است که توجه میکنیم. و در مورد  اینکه مجاهدین هیچ اثر سیاسی و اجتماعی در ایران ندارند چیزی نیست که کسی نداند ما نیز آگاهیم شاید بهتر از بقیه،  بنابراین از آنچه در کله ” مسعود رجوی میگذرد چیزی استکه اینگونه جوابش را بطور اتوماتیک میگیرد و ما نگرانی نداریم.” 

و اینگونه آقای کاتلر  به استفاده ابزاری از مسعودرجوی علیرغم نداشتن هیچ آینده ای در ایران تاکید کرده و استدلال مبنی برعدم حمایت از یک نیروی ضد ایرانی و تروریستی را بدلیل کابردش برای منافع اسرائیل را رد مینمود.

در سال ۲۰۱۷، عکسی از سناتور لیندا فرام و اروین کاتلر در کنار یکدیگر در مراسم نهاد دوستان کانادایی یک ایران دموکراتیک منتشر شد. شایان ذکر است که فرام و کاتلر صریحا منکر هرگونه وابستگی به مجاهدین یا حمایت از آنان شده اند.

 

داود باقروند ارشد

عضو سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

5 بهمن 1398

24 ژانویه 2020

در زیر مقاله مفصل در مورد همکاری، حمایت و کمکهای اسرائیل به سازمان مجاهدین که در یک نشریه کانادایی درج شده است را میتوانید مشاهده کنید.

گزارش روزنامه نشنال آبزرور کانادا  در مورد همکاری مریم رجوی با اسرائیل 

از چپ: مریم رجوی، میشل الیوت ماری، ژاک گیلوت، اروین کاتلر، ادوارد رندل. اجلاس حامیان مجاهدین در پاریس، ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳

 
مانند صحنه ای از سریال داستان خدمتکار (The Handmaid’s Tale) می مانست. دو پرچم درخشان در یک صفحه نمایش بزرگ پشت سر یک سیاستمدار بنام نشان داده شد در حالی که وی جمعیت بزرگی را خطاب قرار داده بود که در محاصره ی زنانی بود که همگی ملبس به کت های مشکی و سفید و روسری های قرمز یکسان بودند.

اینجا جمهوری افسانه ای گیلید (مربوط به سریال داستان خدمتکار) نبود: اینجا منطقه ی روستایی آلبانی بود، پرچم ها کانادایی بودند و آن سیاستمدار نخست وزیر پیشین کانادا استفان هارپر بود که مردان و زنان ایران را در کنار مقامات عالی رتبه از حداقل ۱۰ کشور مختلف، مخاطب قرار داده بود.

 

“از اینکه اینجا هستم خوشحالم زیرا در دنیای امروز و در این لحظه موضوعات کمی وجود دارد که مهمتر از هدفی باشد که شما دنبال می کنید — تلاش برای احقاق حق مردم ایران برای تغییر دولت از طریق آزادی و قدرت صندوق رای” هارپر این سخنان را ماه گذشته بیان کرد و حضار برایش بلند کف زدند. وی در مراسمی سخنرانی می کرد که میزبانش شورای مقاومت ملی ایران بود که به گفته ی شرکت رند (اندیشکده ای که از طریق دولت آمریکا تامین مالی میشود) انحصارا توسط مجاهدین خلق مدیریت می شود.

نخست وزیر سابق کانادا هارپر و نمایندگان مجلس کانادا کندیس برگن و جودی اسگرو در کنفرانس مجاهدین در سال ۲۰۱۸

  

اگرچه ممکن است این موضوع برای نظاره گران کانادایی عجیب باشد اما برای شخصیت های سیاسی کانادا نا آشنا نیست. حدود یک دهه است که نمایندگان لیبرال و محافظه کار مجلس در مراسم مربوط به مجاهدین شرکت یا در آنها سخنرانی کرده اند.

  

این گروه اپوزسیون ایرانی میگوید قصد دارد تا دولتی سکولار، دموکرات و دوستدار غرب را جایگزین حکومت مذهبیون در ایران کند. این گروه قبلا تحت عنوان گروهی تروریستی در کانادا ثبت شده بود اما در سال ۲۰۱۲ پس از آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا آنها را از لیست ترور خارج کردند، دولت هارپر نیز به تبعیت از آنها این گروه را از لیست ترور خارج کرد. این گروه مدت زیادی است که ادعا میکند خشونت سیاسی را کنار گذاشته است.

  

مجاهدین اکنون با تندروهای پر قدرت در کاخ سفید از جمله مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون، همکاری نزدیک دارند. اما این گروه به شکل های دیگری نیز توصیف شده است. برای مثال، اندیشکده آمریکایی رند در سال ۲۰۰۹ مجاهدین را گروهی دانست که دارای “صفات معمول یک فرقه مانند کنترل مطلق، ضبط اموال، کنترل روابط جنسی (شامل طلاق اجباری و ممنوعیت ازدواج یا رابطه ی جنسی)، انزوای احساسی، کار اجباری، محرومیت از خواب، سوءاستفاده فیزیکی و گزینه های محدود برای خروج از گروه است”.

  

گزارشات تحقیقی که اخیرا توسط اینترسپت، کانال ۴ بریتانیا و الجزیره انگلیسی منتشر شده، “مزرعه های ترول” مجاهدین را توصیف کرده که در آن اعضای این سازمان روزانه هزاران حساب کاربری جعلی ایجاد می کنند و هر کسی را که موافق دیپلماسی با ایران باشد با هشتگ ها و توییت هایشان هدف قرار می دهند. به گزارش دیدبان حقوق بشر، رهبران مجاهدین افراد را برای دادن اعترافات اجباری تحت فشار قرار می دهند.

  

در سال ۲۰۰۶، نشنال پست گزارش مفصلی را منتشر کرد در مورد خانواده ای کانادایی که غرق در افکار این گروه شده بودند. در سال ۲۰۰۳ ندا حسنی دانشجوی ۲۶ ساله دانشگاه کارلتون، در اعتراض به دستگیری رهبر خود توسط پلیس فرانسه، با آتش زدن خود جلوی سفارت فرانسه در لندن، در راه مجاهدین “شهید” شد.

  

“آنها به توهم مشروعیت دامن می زنند”

  

ویدیو ها و مدارک آنلاین نشان می دهد که چند تن از نمایندگان فعلی مجلس از جمله سناتور محافظه کار لیندا فرام، نماینده محافظه کار مجلس مایکل کوپر، نماینده محافظه کار مجلس کندیس برگن، نماینده لیبرال مجلس جودی اسگارو و نماینده لیبرال مجلس مایکل لویت در مراسم مجاهدین شرکت یا در آن سخنرانی کرده اند. 

از چپ: دیوید کیلگور، لیندا فرام، اروین کاتلر. جلسه انجمن ایران دموکراتیک وابسته به سازمان مجاهدین خلق

  

در سالهای اخیر، سیاستمداران سابق دیگر نیز در کنار هارپر با مجاهدین مراوده داشته اند که از آن جمله می توان جان برد وزیر امور خارجه سابق هارپر، پال فرست نماینده محافظه کار سابق مجلس، اروین کاتلر وزیر سابق دادگستری لیبرال و دادستان کل سابق و دیوید کیلگور دادستان و نماینده مجلس سابق را نام برد.

  

استفانی کاروین می گوید شرکت سیاستمداران فعلی و سابق کانادا در مراسم مجاهدین، عمیقا مشکل ساز است. کاروین در زمانی که نام سازمان مجاهدین هنوز در لیست ترور بود، به عنوان تحلیلگر امنیت ملی با دولت کانادا همکاری می کرد. کاروین که اکنون استاد روابط بین الملل در دانشگاه کارلتون است، می گوید سیاستمدارانی که در مراسم مجاهدین شرکت می کنند به ایجاد توهم مشروعیت و نفوذ آنان دامن می زنند.

  

نشنال آبزرور جویای نظر آن دسته از شخصیت های سیاسی کانادایی شد که در سالهای اخیر مستقیما با مجاهدین در تماس بوده اند. از میان این شخصیت ها فرام، کوپر، مدیر سیاستگذاری کاتلر و کیلگور پاسخ دادند. از طرفی ایمیل های ارسال شده به قانونگذاران لیبرال و محافظه کار در خصوص موضع آن ها در قبال شرکت نمایندگان مجلس کانادا در مراسم مجاهدین، بی جواب ماندند.

سیلوین لکلرک، سخنگوی روابط عمومی وزارت خارجه کانادا گفت: “کانادا فعالیت های سیاسی مربوط به ایران را از نزدیک دنبال می کند. کانادا از فعالیت های سیاسی آزاد، صلح جویانه و فراگیر دفاع می کند و هر نوعی از خشونت را به شدت تقبیح می کند”.

  

شهرام گلستانه، فعال ایرانی-کانادایی معروف به “رهبر مجاهدین در کانادا”، در ابتدا با مصاحبه ای در تاریخ ۱۵ ژوئن و در قالب ایمیل موافقت کرد اما در این تاریخ پاسخی به سوالات نداد. این سوالات مربوط به نقش گلستانه در سازمان مجاهدین یا نهاد وابسته به آن، دوستان کانادایی یک ایران دموکراتیک یا انجمن ایران دموکراتیک، بود که در اتاوا واقع شده است و صفحه اول وبسایت آن از ادبیات و ویدیو های مجاهدین حمایت کرده و هدف های این سازمان و لیستی از سیاستمداران کانادایی که با آنها لابی موفق داشته را نمایش می دهد. پیگیری های انجام شده در تاریخ ۲۲ ژوئن و ۱ آگوست نیز از سوی گلستانه بی جواب ماند. تلاشهای بیشتر در تاریخ ۲۳ و ۳۱ ژوئن برای تماس با چند تن دیگر از سخنگویان این سازمان از طریق وب سایت و شبکه های اجتماعی نیز همگی بی جواب ماند.  

شهرام گلستانه در کنفرانس مجاهدین سال ۲۰۱۴

  

“مراوده به منزله ی تایید نیست”

  

در سال ۲۰۱۷، عکسی از سناتور لیندا فرام و اروین کاتلر در کنار یکدیگر در مراسم نهاد دوستان کانادایی یک ایران دموکراتیک منتشر شد. شایان ذکر است که فرام و کاتلر صریحا منکر هرگونه وابستگی به مجاهدین یا حمایت از آنان شده اند.

  

در این مراسم، فرام سخنرانی کرد و در آن گلستانه و سایر همراهانش را “قهرمانان واقعی” نامید. وی سپس این سخنرانی را در وبسایت خود منتشر کرد.

زمانی که نشنال آبزرور با فرام تماس گرفت، وی در ایمیلی نوشت: “من به هیچ گروه لابی گری وابسته نیستم. به نظر من مستقل ماندن مهم است”. وی افزود: “من هرگز مراسمی را در حمایت از مجاهدین شرکت نکرده ام. آیا من حامی تغییر رژیم در ایران هستم؟ بله. آیا من حامی یا تایید کننده ی مجاهدین یا گروه یا حزب خاصی در اپوزیسیون هستم؟ خیر… من هرگز از هیچ چیزی غیر از آزادی و حقوق بشر در ایران حمایت نکرده ام”.

  

زمانی که از فرام در مورد شواهد موجود دال بر تایید گلستانه توضیح خواستیم، گفت: “مراسم مورد نظر شما در حمایت از مجاهدین نبود”. فرام در ایمیلی جداگانه نوشت: “شما ژورنالیست هستید یا کنشگر رژیم ایران؟ از نوع سوالاتی که می پرسید و عدم تمایل تان به پذیرش توضیحاتم، فکر میکنم این رژیم ایران است که دیدگاه شما را تعیین کرده است”.

در توییتر لیندا فرام با حشمت علوی (حساب کاربری جعلی متعلق به ژورنالیستی که مقالات زیادی در مورد ایران تحت عنوان “حشمت علوی” به چاپ رسانده) مراوده دارد. ماه گذشته گزارشی در نشریه اینترسپت نشان داد که علوی در واقع حسابی جعلی و تحت کنترل یک تیم سه نفره از اعضای مجاهدین است.

  

زمانی که از فرام دلیل دنبال کردن حساب های کاربری متعلق به مجاهدین و همچنین نظرش را درباره یافته های اینترسپت سوال کردیم گفت: “مراوده در شبکه های اجتماعی به منزله ی تایید نیست”.

  

“یک هیات بلند پایه”

  

سال گذشته یک ویدیو در حساب کاربری وابسته به مجاهدین منتشر شد که در آن مایکل کوپر، عضو محافظه کار و نماینده ی پارلمان سنت آلبرت ادمونتون، را در حال ابراز همبستگی با مردم ایران که “هر روز جانشان را در راه آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و پایان کار رژیم مذهبیون ستمگر به خطر می اندازند” نشان می داد.

طی مصاحبه ای تلفنی، کوپر گفت که وی آخرین بار در سال ۲۰۱۶ در اجلاس مجاهدین شرکت کرده است و از آن پس نتواسته به دلیل کمبود وقت در برنامه هایشان شرکت کند. وی افزود که مایل به شرکت در مراسم مجاهدین است زیرا ایران “بزرگترین صادرکننده ی تروریسم و اصلی ترین نیروی برهم زننده ی ثبات در خاورمیانه است”. کوپر همچنین گفت: “نکته جالب این است که سال گذشته شاهد تظاهرات سراسری در ایران (تظاهرات خیابانی ۲۰۱۷-۲۰۱۸) و در مناطقی بودیم که زمانی تصور می شد از حامیان سرسخت رژیم باشند… دیدن چنین چیزهایی دلگرم کننده است”.

چند نفر از اعضای سابق مجاهدین در آلبانی، کانادا و بلژیک به نشنال آبزرور گفتند که نیروهای مجاهدین در طول این اعتراض ها که به دلیل تورم، بیکاری و عدم تساوی رخ داد در فضای مجازی فعال بودند.

وقتی نظر کوپر را در مورد رسوم این فرقه پرسیدیم گفت: “این تنها یکی از بی شمار جنبش هایی است که خواهان سرنگونی رژیم ایران هستند”. وی گفت: “آنچه متوجه خواهید شد این است که اجلاس پاریس مورد حمایت هیات های بلند پایه و چهره های مطرح از جمله هووارد دین بود”. دین مدیر سابق کمیته ملی دموکراتیک آمریکا است. وی افزود: “من از تلاش های آنان و همچنین تلاش های کلیه ی ایرانیان مخالف رژیم برای دیدن پایان این رژیم حمایت می کنم “.

  

“پیام صلح و عدالت”

  

کاتلر موسس و مدیر مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ در مونترال، استاد رشته حقوق در دانشگاه مک گیل و وکیل حقوق بشر است. طبق ایمیلی که از مدیر سیاستگذاری کاتلر، برندون سیلو، دریافت کردیم کاتلر تصدیق کرد که اگرچه وی در مراسم وابسته به مجاهدین در تورنتو، اتاوا، پراگ و پاریس بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ ( گاهی به همراه گلستانه) شرکت کرده و اغلب سخنران نیز بوده است، اما وی مجاهدین را “تایید و یا حمایت نمی کند”.

سیلور گفت: “شرکت و یا سخنرانی در یک مراسم به معنای تایید میزبان نیست. محتوا و ذات مراوده است که مهم است. بعلاوه، پروفسور کاتلر قبلا به من اعلام کردند که ایشان مشکلی با شرکت در مراسمی که توسط مقامات ایرانی برگزار شود ندارند، مادامی که فرصتی به ایشان داده شود تا از طرف کسانی که ناعادلانه زندانی، شکنجه یا کشته شده اند صحبت کنند و پیام صلح و عدالت برای مردم و جامعه ایران بفرستند”.

سالانه اعضای کمیته ی حقوق بشر بین المللی مجلس کانادا از شاهدان دعوت می کنند تا در مورد سرکوب داخلی و سوء استفاده دولت ایران از حقوق افراد شهادت دهند. در سال ۲۰۱۴، از مریم رجوی رهبر مجاهدین دعوت شد تا در اتاوا شهادت دهد.

کاتلر از سال ۲۰۱۲ یعنی از زمان آغاز برپایی “هفته ی حسابرسی از ایران”، یکی از حامیان اصلی این برنامه بوده است اما شخصا زیر بار تایید هیچ یک از شاهدان مدعو نمی رود.

اروین کاتلر و شهرام گلستانه در کمیته روابط خارجی سنای کانادا برای حمایت از لایحه تحریم های غیر هسته ای علیه ایران

  

“جنگجویان مقاوم راه آزادی” 

از میان کلیه ی نمایندگان پیشین مجلس که با مجاهدین طی سال های اخیر مراوده داشته اند، به نظر می رسد که دیوید کیلگور بیش از سایرین در تماس مستقیم بوده است. کیلگور که نماینده ی مجلس و وکیل بازنشسته است، اکنون یکی از مدیران سازمان دوستان کانادایی یک ایران دموکراتیک می باشد که به گفته ی وی هیچ عضو یا بودجه ای ندارد.

کیلگور به نشنال آبزرور گفت: “ما از خانم رجوی حمایت می کنیم. من راجع به ایشان مطالعه کردم، ایشان را ملاقات کردم… تمام آنچه ایشان در برنامه ی ۱۰ ماده ای خود (ممنوعیت تسلیحات اتمی برای ایران، برابری زن و مرد، دموکراسی)‌ برایش می جنگد، تماما چیزهایی هستند که شما و من و هر کسی از دنیای دموکراتیک برایش خواهد جنگید”.

وقتی نظر کیلگور را در مورد گزارشات اخیر رسانه ها راجع به رسوم این فرقه پرسیدیم، اظهار کرد که وی شواهدی مبنی بر کنترل مطلق یا کار اجباری در طول بازدیدهای اخیر هیئت همراه از مقر مجاهدین در کمپ اشرف ندیده است. وی افزود: “من به مدت ۱۰ سال دادستان عمومی بودم و امیدوار هستم هیچ کسی به اندازه ی من مخالف اقداماتی که نام می برید نباشد”.

  

در متنی که وی در دسامبر سال گذشته برای یک برنامه رسانه مجاهدین در فرهنگسرای سندی هیل در اتاوا آماده و منتشر کرد، نقل قول های زیادی از اشتران استیونسون عضو اسکاتلندی سابق پارلمان اروپا کرده است. کیلگور گفته بود: “به عقیده من اشتران استیونسون انسان بسیار صادقی است که تلاش می کند صرفا مطالبی را بنویسد که می داند و یا به درستی آنها ایمان دارد”.

استیونسون نوشته است که چطور مقر جدید مجاهدین توسط “مبارزان پرتلاش و مقاوم راه آزادی” تبدیل به “شهری کوچک مجهز به مغازه ها، کلینیک ها، امکانات ورزشی، آشپزخانه ها، نانوایی ها، خوابگاه ها، سالن های اجتماعات، دفاتر و استودیوها” شد. وی افزود زنان و مردان مجاهد “آزادند که هر موقع می خواهند بیایند و بروند و ژورنالیست ها، سیاستمداران، وکلا و تاجران مرتب از آنجا بازدید می کنند”.

  

کیلگور پیشنهاد کرد که نشنال آبزرور با همکار وی گلستانه، که یکی دیگر از مدیران نهاد دوستان کانادایی یک ایران دموکراتیک می باشد و کیلگور از وی به عنوان “رهبر” مجاهدین در کانادا یاد کرد ، صحبت کند. 

دیوید کیلگور، شهرام گلستانه و نمایندگان محافظه کار مجلس کانادا کندیس برگن و مایکل کوپر در کنفرانس خبری در اتاوا

  

“مجاهدین هیچگونه جایگاهی در ایران ندارند”

  

تامس جونو، تحلیلگر سابق وزارت دفاع که اکنون در دانشگاه اتاوا روابط بین الملل تدریس می کند، به شدت صحبت های کیلگور در مورد مجاهدین را رد می کند. جونو می گوید: “کاملا بی معناست. و در اغلب موارد آنها (سیاستمدارانی که از مجاهدین حمایت می کنند یا با آنان مراوده دارند) می دانند که اشتباه است و حقیقت ندارد… مجاهدین هیچگونه جایگاهی در ایران ندارند”.

جونو می گوید کلیه ی افراد مستقل و غیر حزبی که منفعتی در این جریان ندارند متفقا موافقند که مجاهدین یک فرقه هستند. به عقیده ی وی مجاهدین “گروهی ستمگر، وحشی و فاسد است که به شیوه ای کاملا دیکتاتور مآبانه توسط رهبرش اداره می شود”.

جونو می افزاید: “حمایت از مجاهدین به عنوان اپوزیسیون دموکرات بی معنا است زیرا جنبش آنان دموکراتیک نیست”. جونو می گوید: “حتی اگر جمهوری اسلامی سرنگون شود، باز هم سازمان مجاهدین یکی از گزینه های جدی نخواهد بود و حمایت از آنان نه تنها بی فایده است بلکه به شدت مضر می باشد”.

  

کانادا و ایران در حال حاضر روابط تیره ای دارند. دولت محافظه کار پیشین تحت رهبری هارپر روابط دیپلماتیک با ایران را قطع، سفارت کانادا در تهران را تعطیل و دیپلمات های ایرانی را از کانادا اخراج کرد.

دولت لیبرال فعلی در کمپین انتخاباتی سال ۲۰۱۵ وعده ی برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با ایران را داد اما موفق نشد به این وعده عمل کند.

استفن شانک مدیر روابط عمومی دفتر شورای سلطنتی کانادا (Privy Council Office) گفت که دولت اقدامات لازم جهت شناسایی خطرهای احتمالی علیه نهاد های دموکراتیک کانادا، منبع این خطرها و اثرات آنها بر پروسه های انتخاباتی را انجام داده است. وی افزود: “سیاست خارجی کانادا مستقل و بر پایه ی شواهد و مهم تر از همه، بر پایه ی تقویت ارزشها و منافع کانادا رشد کرده است.”

  

هنوز مشخص نیست که آیا سیاستمداران کانادایی (بجز هزینه های سفرشان) بابت شرکت در کنفرانس های مجاهدین در خارج از کانادا پولی گرفته اند یا خیر. اما بسیاری از اعضای سابق مجاهدین که با نشنال آبزرور صحبت کردند ادعا می کنند که این سیاستمداران قطعا پول گرفته اند.

رضا صادقی از اعضای سابق مجاهدین که ۳۰ سال پیش در قسمت جذب کمک های مالی سازمان از کانادا فعالیت می کرد، می گوید: “آنها استاد بازیچه کردن دیگران هستند. مریم رجوی همیشه راجع به این صحبت می کرد که چگونه برای جلب حمایت سیاستمداران از مجاهدین چندین میلیون دلار در قالب کادو های بیشمار اعم از طلا، فرش های ایرانی و یا اغلب پول نقد به آنها پرداخت کرده است”.

  

References   [ + ]

1. علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (۱۳۲۰–۱۳۵۷)، تهران:قومس، ۱۳۸۴ پنجم، ص ۴۱۱
2.  “Breaking off the relation with Israel by Mosaddegh decree”. donya-e-eqtesad.com. Retrieved 27 May 2019
3. “Coup 28Mordad, MuhammadRezaShah Pahlawi to Iran”. rasekhoon.net. Retrieved 27 May2019.
4. وجهه مشترک شورای مدیریت گذار (شمر) و برناردلوئیس- بی حسی مردم !
5. “Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the U.S.” (PDF). انتشارات دانشگاه ییل. Archived from the original (PDF) on 4 January 2011. Retrieved 3 April 2010.
6. Ronen Bergman. The Secret War with Iran. Oneworld Publications.
7. https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-15734244
8. United Nations Watch is foremost concerned with the just application of UN Charter principles. Areas of interest include: UN management reform, the UN and civil society, equality within the UN, and the equal treatment of member states. United Nations Watch notes that the disproportionate attention and unfair treatment applied by the UN toward Israel over the years offers an object lesson (though not the only one) in how due process, equal treatment, and other fundamental principles of the UN Charter are often ignored or selectively upheld.
9. International Advisory Board Ambassador Diego Arria Venezuelan opposition leader, former Permanent Representative to the United Nations and President of the Security Council.  Jean-Claude Buhrer Swiss author, journalist, former Le Monde correspondent at the UN Human Rights Commission  Professor Irwin CotlerCanadian MP, international law professor, human rights advocate and former Justice Minister

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS20k
دریافت مطالب جدید از طریق ایمیل5k
مارادر فیسبوکتان به اشتراک بگذارید12k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید14k
از کانال یوتوب ما بازدید کنید
extra smooth footnotes